Autor a zakladatel

Ještě předtím, než se stal učitelem němých, působil Frank jako náhradní rodič na Michigenské speciální škole pro postižené/němé.

Již jako mladý muž byl Frank fascinovaný vědou a vynálezy. Později ho jeho zájem o fakta a kreativitu dovedl k učení a chiropraxi.

Frankova záliba ve sportu významně umocnila jeho zájem o zdraví a smysluplný životní styl.

Dr. Frank Kinslow je zakladatelem metody Kvantové unášení - Quantum Entrainment a Kinslow Systemu. Léčitelské metody zkoumá a vyučuje již déle než 45 let. Čerpá ze své klinické praxe chiropraktika, z důkladného studia východní ezoterické filosofie a praxe, a ze své záliby v teorii relativity a z kvantové fyziky. Z jeho osobní krize, kdy se neměl kam obrátit a nevěděl co dál, se v roce 2007 zrodila své-pomocná metoda Kvantové unášení. Z doslova ničeho pro sebe dokázal vytvářet dynamický a naplňující život. Začal učit a psát s lehkostí a tak jasně, že během krátké doby dokázaly tisíce lidí po celém světě vytvářet i pro sebe úspěšný a zdravý život.

Na otázku, jak objevil tuto průkopnickou metodu, pan Kinslow odpovídá: „Toto řešení jsem neobjevil tak, že bych snad oplýval nějakými abnormálními schopnostmi introspekce či byl nějak napojen na mystické síly přírody. Vůbec ne. Podobně jako řada jiných pozoruhodných objevů i tento byl v podstatě záležitostí toho "být na správném místě ve správný čas" a ve správném stavu uvědomění. Když jsem jednoho dne meditoval, objevil se přede mnou zárodek procesu KU a jediné, co jsem musel udělat, bylo nechat jej vzklíčit a růst.“

Dr. Frank Kinslow v minulosti působil jako chiropraktik, učitel neslyšících a jako doktor klinického transcendentální poradenství. Nyní svou metodu na pozvání učí v Asii, Evropě a v USA, a jeho knihy byly přeloženy do 25 jazyků. Stále bádá nad dokonalejšími projevy metody Kvantové unášení (Quantum Entrainment) a vyvíjí další praktické techniky, co obohacují životy jeho studentů. Dr. Kinslow nás všechny povzbuzuje, abychom objevili radost, mír, krásu a lásku, která je v každém z nás.

 

Frank žije na Floridě s jehou českou ženou, Martinkou. 

 

Frank studoval význam meditace pod známým duchovním vůdcem Maharishi Mahesh Yogim. O pár let později se stal doktorem duchovního poradenství.

 

Upozornění: Kvantové unášení (KU) vyskytující se v produktech a službách Dr. Franka Kinslowa; v knihách, nahrávkách, seminářích atd. je doslovný překlad anglického názvu "Quantum Entrainment". Quantum Entrainment®, QE®, QE Intention®, EU Feeling®, EU Stillness® a Kinslow® jsou registrované obchodní názvy. Používání originální anglické verze nebo jako českého překladu není povoleno bez písemného souhlasu Franka Kinslowa.

Pouze lidé oprávněni zprostředkovávat QE® profesionálním způsobem, kteří smí používat registrované obchodní názvy, jsou certifikovaní Quantum Entrainment® Praktici, Quantum Entrainment® Facilitátoři a Dr. Frank Kinslow. Mezinárodně, Frank Kinslow je výhradně jedinou osobou, která smí metodu Kvantové unášení - Quantum Entrainment učit v v rámci seminářů/kurzů/školení. Z toho vyplývá, že kdokoliv co učí Kvantové unášení - Quantum Entrainment® porušuje mezinárodní autorská práva což může mít právní následky.

 

 

Kinslow Systém™ je obchodní název Lucid Sea, Inc. © 2013 Lucid Sea, Inc. Všechna práva vyhrazena.

 

© James Consulting