top of page

Autor a zakladatel

Ještě předtím, než se stal učitelem němých, působil Frank jako náhradní rodič na Michigenské speciální škole pro postižené/němé.

Zakladatel kvantového léčení QE

Již jako mladý muž byl Frank fascinovaný vědou a vynálezy. Později ho jeho zájem o fakta a kreativitu dovedl k učení a chiropraxi.

Frankova záliba ve sportu významně umocnila jeho zájem o zdraví a smysluplný životní styl.

Dr. Frank Kinslow je zakladatelem metody Kvantové unášení - Quantum Entrainment (QE), umění Eustillness a Kinslow Systému. Léčitelské metody zkoumá a vyučuje již déle než 45 let. Čerpá ze své klinické praxe chiropraktika, z důkladného studia východní ezoterické filosofie a praxe, a ze své záliby v teorii relativity a z vědy kvantové fyziky.

Z jeho osobní krize, kdy se neměl kam obrátit a nevěděl jak dál, se v roce 2007 zrodila své-pomocná metoda Kvantové unášení. Z doslova ničeho Frank pro sebe začal vytvářet dynamický a naplňující život; začal učit a psát s lehkostí a tak jasně, že během krátké doby dokázaly lidé po celém světě vytvářet i pro sebe úspěšný a naplňující život právě pomocí metody Kvantové unášení. 

Na otázku, jak objevil tuto průkopnickou metodu, pan Kinslow odpovídá: „Toto řešení jsem neobjevil tak, že bych snad oplýval nějakými abnormálními schopnostmi introspekce či byl nějak napojen na mystické síly přírody. Vůbec ne. Podobně jako řada jiných pozoruhodných objevů i tento byl v podstatě záležitostí toho "být na správném místě, ve správný čas" a ve správném stavu uvědomění. Když jsem jednoho dne meditoval, objevil se přede mnou zárodek procesu KU a jediné, co jsem musel udělat, bylo nechat jej vzklíčit a růst.“

Dr. Frank Kinslow v minulosti působil jako chiropraktik, učitel neslyšících a jako doktor klinického transcendentální poradenství. Nyní svou metodu na pozvání učí mezinárodně - v Evropě, v USA i v Asii a jeho knihy byly přeloženy do 25 jazyků. Stále bádá nad dokonalejšími projevy metody Kvantové unášení (Quantum Entrainment) a vyvíjí další praktické techniky, co dále obohacují životy jeho studentů. Dr. Kinslow nás všechny povzbuzuje, abychom objevili radost, mír, krásu a lásku, která je v každém z nás.

 

Frank žije na Floridě s jeho českou ženou, Martinou. 

 

Frank studoval význam meditace pod známým duchovním vůdcem Maharishi Mahesh Yogim. O pár let později se stal doktorem duchovního poradenství.

bottom of page