top of page

Kontakt

Kinslow System kvantového léčení

Určitě nás potěší, když nám sdělíte své dotazy, připomínky či zkušenosti s QE. Proto nás kdykoliv kontaktujte!

​Obecné informace:                     info@kinslowsystem.com

​Objednávky a informace:           sales@kinslowsystem.com

Informace o seminářích:            workshops@kinslowsystem.com ​​

Přidejte se k nám na sociálních sítích!

Pokud umíte anglicky, určitě nezapomeňte průběžně pročítat a sdílet články na QE blogu! Poskytují zajímavé informace z Frankova učení.

Váš zájem o Kinslow Systém a metodu QE nás vřele těší.

Děkujeme a těšíme se na viděnou snad někdy na semináři! 

Prohlášení:

Informace a rady publikované nebo zpřístupněné prostřednictvím webu KinslowSystem.com/cz nejsou určeny k tomu, aby nahrazovaly rady lékařů ani nepředstavují vztah mezi lékařem a pacientem. Informace na tomto webu jsou poskytovány jen pro informační účely a nejsou náhradou profesionálních lékařských pokynů. Informace z tohoto webu byste neměli používat pro diagnostiku nebo léčení lékařského nebo zdravotního stavu. Ve všech ohledech týkajících se vašeho zdraví byste se měli obrátit na lékaře, zvláště s ohledem na jakékoli symptomy, které mohou vyžadovat diagnostiku nebo lékařskou péči.


Jakákoli akce z vaší strany, provedená na základě informací poskytovaných na tomto webu, je na odpovědnost čtenáře. Čtenáři musejí konzultovat své vlastní lékaře ohledně informací na tomto webu. Lucid Sea, Inc. neposkytuje žádné záruky ohledně jakýchkoli informací, zveřejněných nebo poskytovaných na nebo prostřednictvím webu KinslowSystem.com/cz ohledně léčení, akcí nebo aplikace léčení.


Lucid Sea, Inc. nenese odpovědnost za jakékoli přímé nebo nepřímé nároky, ztráty nebo poškození, vyplývající z používání tohoto webu a/nebo jakýchkoli webů, odkazovaných z tohoto webu.

bottom of page