Kontakt

Určitě nás potěší, když nám sdělíš své dotazy, připomínky či zkušenosti s QE. Proto nás kdykoliv kontaktuj!

Obecné informace:                     info@KinslowSystem.com

Objednávky a informace:           sales@KinslowSystem.com

Informace o seminářích:            workshops@KinslowSystem.com

Tel:                                            (877) 811-5287 USA*

Přidej se k nám na sociálních sítích a staň se přispívajícím členem na QE Fóru. Pokud umíš anglicky, určitě nezapomeň průběžně pročítat a sdílet články na QE blogu! Poskytují nejaktuálnější informace z Frankova učení.

Tvůj zájem o Kinslow Systém a QE nás vřele těší. Děkujeme za pozornost!

Prohlášení:

Informace a rady publikované nebo zpřístupněné prostřednictvím webu KinslowSystem.com/cz nejsou určeny k tomu, aby nahrazovaly rady lékařů ani nepředstavují vztah mezi lékařem a pacientem. Informace na tomto webu jsou poskytovány jen pro informační účely a nejsou náhradou profesionálních lékařských pokynů. Informace z tohoto webu byste neměli používat pro diagnostiku nebo léčení lékařského nebo zdravotního stavu. Ve všech ohledech týkajících se vašeho zdraví byste se měli obrátit na lékaře, zvláště s ohledem na jakékoli symptomy, které mohou vyžadovat diagnostiku nebo lékařskou péči.


Jakákoli akce z vaší strany, provedená na základě informací poskytovaných na tomto webu, je na odpovědnost čtenáře. Čtenáři musejí konzultovat své vlastní lékaře ohledně informací na tomto webu. Lucid Sea, Inc. neposkytuje žádné záruky ohledně jakýchkoli informací, zveřejněných nebo poskytovaných na nebo prostřednictvím webu KinslowSystem.com/cz ohledně léčení, akcí nebo aplikace léčení.


Lucid Sea, Inc. nenese odpovědnost za jakékoli přímé nebo nepřímé nároky, ztráty nebo poškození, vyplývající z používání tohoto webu a/nebo jakýchkoli webů, odkazovaných z tohoto webu.

 

Upozornění: Kvantové unášení (KU) vyskytující se v produktech a službách Dr. Franka Kinslowa; v knihách, nahrávkách, seminářích atd. je doslovný překlad anglického názvu "Quantum Entrainment". Quantum Entrainment®, QE®, QE Intention®, EU Feeling®, EU Stillness® a Kinslow® jsou registrované obchodní názvy. Používání originální anglické verze nebo jako českého překladu není povoleno bez písemného souhlasu Franka Kinslowa.

Pouze lidé oprávněni zprostředkovávat QE® profesionálním způsobem, kteří smí používat registrované obchodní názvy, jsou certifikovaní Quantum Entrainment® Praktici, Quantum Entrainment® Facilitátoři a Dr. Frank Kinslow. Mezinárodně, Frank Kinslow je výhradně jedinou osobou, která smí metodu Kvantové unášení - Quantum Entrainment učit v v rámci seminářů/kurzů/školení. Z toho vyplývá, že kdokoliv co učí Kvantové unášení - Quantum Entrainment® porušuje mezinárodní autorská práva což může mít právní následky.

 

 

Kinslow Systém™ je obchodní název Lucid Sea, Inc. © 2013 Lucid Sea, Inc. Všechna práva vyhrazena.

 

© James Consulting