Certifikovaní Quantum Entrainment® Praktici

 

Dr. Frank Kinslow mezinárodně vyškolil a certifikoval několik desítek QE praktiků, z nichž jeden pochází z České republiky. V rámci bývalého certifikačního programu absolvoval řadu QE seminářů, vypracoval povinné množství případových studií a úspěšně složil závěrečné praktické a teoretické zkoušky. Tím získal oprávnění k praktikování procesu Quantum Entrainment (Kvantové Unášení) v profesionálním prostředí a ve své praxi smí používat QE logo.

 

Tomáš Marek
Certifikovaný Quantum Entrainment® Praktik a hlavní zástupce Dr. Kinslowa v ČR

 

Upozornění: Kvantové Unášení vyskytující se v produktech Dr. Franka Kinslowa; v knihách, nahrávkách, seminářích atd. je doslovný překlad anglického výrazu "Quantum Entrainment". Quantum Entrainment®, QE®, QE Intention®, EU Feeling®, EU Stillness® a Kinslow® jsou registrované obchodní názvy. Používání originální anglické verze stejně jako českého překladu není povolneno bez písemného souhlasu Franka Kinslowa.

Jediní lidé oprávněni zprostředkovávat QE® profesionálním způsobem, kteří tedy používají registrované obchodní názvy jsou certifikovaní Quantum Entrainment® Praktici, Quantum Entrainment® Facilitátoři a Frank Kinslow. Nicméně, mezinárodně, Frank Kinslow je výhradně jedinou osobou, která smí Quantum Entrainment učit. Z tohoto důvodu, kdokoliv, kdo učí Quantum Entrainment® přímo porušuje mezinárodní autorská práva.

 

 

Kinslow Systém™ je obchodní název Lucid Sea, Inc. © 2013 Lucid Sea, Inc. Všechna práva vyhrazena.

 

© James Consulting