top of page

Certifikovaní Quantum Entrainment® Praktici

 

Dr. Frank Kinslow mezinárodně vyškolil a certifikoval několik desítek QE praktiků, z nichž jeden pochází z České republiky. V rámci bývalého certifikačního programu absolvoval řadu QE seminářů, vypracoval povinné množství případových studií a úspěšně složil závěrečné praktické a teoretické zkoušky. Tím získal oprávnění k praktikování procesu Quantum Entrainment (Kvantové unášení) v profesionálním prostředí a ve své praxi smí používat QE logo.

 

Tomáš Marek
Certifikovaný Quantum Entrainment® Praktik a pořadatel seminářu Dr. Kinslowa v Čechách a na Slovensku
bottom of page