QE Blog

 

Neexistuje lepší způsob jak zůstat informovaný a rozvíjet hlubší pochopení Kinslowova systému a Quantum Entrainment

než je čtení článků Dr. Franka Kinslowa, umožňujících hluboký vhled. Přidejte se k nám pro živé, provokativní diskuse o tak vitálních a spirituálních tématech, jako jsou: vztahy, společnost, spiritualita, věda, osobní rozvoj, zdraví a kreativita. Jste jen jediné kliknutí od myšlení provokujícího světa QE blogu...

Věděli jste, že...

 

Upozornění: Kvantové Unášení vyskytující se v produktech Dr. Franka Kinslowa; v knihách, nahrávkách, seminářích atd. je doslovný překlad anglického výrazu "Quantum Entrainment". Quantum Entrainment®, QE®, QE Intention®, EU Feeling®, EU Stillness® a Kinslow® jsou registrované obchodní názvy. Používání originální anglické verze stejně jako českého překladu není povolneno bez písemného souhlasu Franka Kinslowa.

Jediní lidé oprávněni zprostředkovávat QE® profesionálním způsobem, kteří tedy používají registrované obchodní názvy jsou certifikovaní Quantum Entrainment® Praktici, Quantum Entrainment® Facilitátoři a Frank Kinslow. Nicméně, mezinárodně, Frank Kinslow je výhradně jedinou osobou, která smí Quantum Entrainment učit. Z tohoto důvodu, kdokoliv, kdo učí Quantum Entrainment® přímo porušuje mezinárodní autorská práva.

 

 

Kinslow Systém™ je obchodní název Lucid Sea, Inc. © 2013 Lucid Sea, Inc. Všechna práva vyhrazena.

 

© James Consulting