QE Blog

 

Neexistuje lepší způsob jak zůstat informovaný a rozvíjet hlubší pochopení Kinslowova systému a Quantum Entrainment

než je čtení článků Dr. Franka Kinslowa, umožňujících hluboký vhled. Přidejte se k nám pro živé, provokativní diskuse o tak vitálních a spirituálních tématech, jako jsou: vztahy, společnost, spiritualita, věda, osobní rozvoj, zdraví a kreativita. Jste jen jediné kliknutí od myšlení provokujícího světa QE blogu...

Věděli jste, že...

 

Upozornění: Kvantové unášení (KU) vyskytující se v produktech a službách Dr. Franka Kinslowa; v knihách, nahrávkách, seminářích atd. je doslovný překlad anglického názvu "Quantum Entrainment". Quantum Entrainment®, QE®, QE Intention®, EU Feeling®, EU Stillness® a Kinslow® jsou registrované obchodní názvy. Používání originální anglické verze nebo jako českého překladu není povoleno bez písemného souhlasu Franka Kinslowa.

Pouze lidé oprávněni zprostředkovávat QE® profesionálním způsobem, kteří smí používat registrované obchodní názvy, jsou certifikovaní Quantum Entrainment® Praktici, Quantum Entrainment® Facilitátoři a Dr. Frank Kinslow. Mezinárodně, Frank Kinslow je výhradně jedinou osobou, která smí metodu Kvantové unášení - Quantum Entrainment učit v v rámci seminářů/kurzů/školení. Z toho vyplývá, že kdokoliv co učí Kvantové unášení - Quantum Entrainment® porušuje mezinárodní autorská práva což může mít právní následky.

 

 

Kinslow Systém™ je obchodní název Lucid Sea, Inc. © 2013 Lucid Sea, Inc. Všechna práva vyhrazena.

 

© James Consulting