11/2022

Mezinárodní semináře Dr. Franka Kinslowa

pro zdravý a kvalitní život

Seminář základní, pokročilý, Eufeeling intenzivní a praktické léčení

– metoda Kvantové unášení (Quantum Entrainment)

LAST MINUTE REGISTRACE DO 9. LISTOPADU, 2022

!!! SLEVA NA OPAKOVÁNÍ 50% !!!

*FOR ENGLISH SCROLL DOWN

 

SEMINÁŘ:

základní, pokročilý a Eufeeling intenzivní

16.-18. listopadu 2022

středa: od 10:00 - 18:00h + autogramiáda

čtvrtek: od 9:30 - 17:30h

pátek: od 9:30 - 17:30h

Místo konání

Konferenční Hotel Krystal

José Martího 2/407

Praha 6

160 00

https://www.centrum-krystal.cz/cs/

 

Poznámka: Dr. Kinslow přednáší v angličtine. Profesionální konsekutivní tlumočení z angličtiny do češtiny zajištěno. Kapacita míst je omezena!

 

Základní:

Naučte se snadno a rychle uvědomit si svůj Eufeeling, "tajemství" metody Kvantové unášení (KU). Začínáme Triangulací - snadnou, okamžitou a nenáročnou léčivou technikou, založenou na "Eufeelingu". Od ní budeme pokračovat k osobnímu KU, KU na dálku (Remote), emočnímu KU a rozšířenému KU. Léčení budete provádět s partnery a mnohokrát si KU vyzkoušíte sami na sebe. Po ukončení tohoto semináře budete schopni aplikovat KU na sebe, svou rodinu, přátele, i na vaše domácí mazlíčky.

 

Pokročilý:

Tento seminář navazuje na základní seminář, rozšiřuje vaše zkušenosti i vědomosti a výrazně umocnuje benefity KU. Témata zahrnují skupinové/světové KU, pokročilé KU a KU pro děti. Naučíte se, jak překonat finanční problémy, jak podpořit kvalitní vztahy a jak komunikovat ze svého srdce. Také se naučíte o tkz. Space Walkingu - Chůzi mezerou - způsobu prožívání čistého vědomí během denní aktivity. Na závěr zjistíte, jak zapojit Kvantové unášení (Quantum Entrainment) do vašeho běžného života pro dosažení maximálních výsledků.

Eufeeling intenzivní:

Během tohoto semináře vás Dr. Kinslow naučí jak dále rozšiřovat své vědomí Eufeelingu, takže budete moci prožít ještě hlubší klid a štěstí, a dosáhnout bohatšího, plnějšího a zajímavějšího života. Seznámíte se s QE vědomím, základem vnitřního míru a vnějšího úspěchu. A naučíte se prožívat čistý Eufeeling - nejtišší a nejsilnější stav mysli - který vám naopak umožní provést QE záměr. Naučíte se efektivně používat QE záměr v různých oblastech svého života, včetně emočního managementu, řešení problémů, finančních obav a chronických nemocí a zjistíte, jak můžete pomáhat druhým při prožívání stejných nebo jiných problémů.

CENÍK

(sleva na opakovani 50% - slevu nelze uplatnit na cenove jiz velmi zvyhodneny 4 nebo 5-ti denni balicek)

Registrace LAST MINUTE do 9. listopadu

- základní + pokročilý: 11 100,- Kč / 450 EUR

- *Eufeeling intenzivni: 6 200 ,- Kč / 250 EUR
- základní + pokročilý + prakticke leceni: 19 700,- Kč / 800 EUR

- základní + pokročilý + Eufeeling intenzivní + prakticke leceni: 24 700,- Kč / 1000 EUR
*Cena je včetně občerstvení.

 

*Registrační podmínky: 

Pouze "Eufeeling intenzivni" seminář: nutné potvrzení o předchozím absolvování základního a pokrocileho semináře ci webináře. 

CERTIFIKÁT 

Získáte certifikát o absolvování semináře. (Certifikat lze uplatnit v případě budouciho konání Certifikačního programu praktiků Kvantoveho unaseni.)

 

REGISTRACE

Přihlášky na email pořadatele p. Tomáše Marka: tomas@quantumentrainment.com

Obratem obdržíte platební informace.

Následně potvrzení o obdržení platby a Vaší přihlášky.

Info linka (p. Tomas Janda): +420 728 211 845

 

*Pro zajištění bezproblémového doručení emailů:
Přidejte si tomas@quantumentrainment.com do Vašich kontaktů!

SEMINÁŘ:

praktické léčení

19.-20. listopadu 2022

sobota: od 9:30 - 17:30h

neděle: od 9:30 - 17:30h

Místo konání

Konferenční Hotel Krystal

José Martího 2/407

Praha 6

160 00

https://www.centrum-krystal.cz/cs/

 

Poznámka: Dr. Kinslow přednáší v angličtine. Profesionální konsekutivní tlumočení z angličtiny do češtiny zajištěno. Kapacita míst je omezena! 

 

Praktické léčení: 

Přijdte se naučit, procvičit a hrát si na Praktickém semináři Kvantového unášení (Quantum Entrainment®). Kvantové unášení (KU)  je světově jedním z nejjednodušších a nejúspěšnějších systému pro zdraví a léčení. Během semináře se dozvíte jak aplikovat metodu Kvantové unášení na jiné léčitelské metody a terapie pro zlepšení jejich efektu. Ať už jste doktor či tanečnice, matka v domácnosti či ředitel mezinárodní společnosti, během těchto dvou dnů poznáte jak léčit se soucitem, jasností a radostí. Nepotřebujete žádné speciální vyučení, výbavu či talent. Užijete si hodiny skutečné léčitelské praxe. Již během několika minut začnete vytvářet hlubokou léčivou přítomnost, poté se naučíte jak vědecké tak ezoterické procedury k léčení těla, mysli a ducha.

 

Dále se naučíte:​

- Balancování páteře / léčení kloubové bolesti / uvolňování svalů

- Tělesné body, které zmírňují a vyrovnávají emoce

- Skupinové léčení

- Jak vytvořit léčivou vodu

- Jak léčit své prostředí

- Jak změnit omezující myšlení

- Jak léčit dva či více lidí najednou

Tento praktický seminář nechcete promeškat. Pokud již máte základní a pokročilý seminář a toužíte po životní události, pak se přihlašte nyní.

CENÍK

(sleva na opakovani 50% - slevu nelze uplatnit na cenove jiz velmi zvyhodneny 4 nebo 5-ti denni balicek)

Registrace LAST MINUTE do 9. listopadu

- *Praktické léčení: 11 100 Kc / 450 EUR

- základní + pokročilý + prakticke leceni: 19 700,- Kč / 800 EUR

- základní + pokročilý + Eufeeling intenzivní + prakticke leceni: 24 700,- Kč / 1000 EUR

*Cena je včetně občerstvení.

 

*Registrační podmínky: 

Pouze seminář "Prakticke leceni": Nutné potvrzení o absolvování základního a pokročilého semináře ci webináře.  

 

CERTIFIKÁT 

Získáte certifikát o absolvování semináře. (Certifikat lze uplatnit v případě budouciho konání Certifikačního programu praktiků Kvantoveho unaseni.)

 

REGISTRACE

Přihlášky na email pořadatele p. Tomáše Marka: tomas@quantumentrainment.com

Obratem obdržíte platební informace.

Následně potvrzení o obdržení platby a Vaší přihlášky.

Info linka (p. Tomas Janda): +420 728 211 845

 

*Pro zajištění bezproblémového doručení emailů:
Přidejte si tomas@quantumentrainment.com do Vašich kontaktů!

Dr. Frank Kinslow (USA)

International seminars of personal development

& quantum healing - Quantum Entrainment® (QE)

LAST MINUTE REGISTRATION UNTIL NOVEMBER 9, 2022

!!! REPEATERS GET 50% OFF !!!

 

SEMINAR:

QE Basic, Advanced, & Eufeeling Intensive

November 16-18, 2022

Prague, Czech Republic

Wednesday: 10am - 6pm + book signing

Thursday: 9:30am - 5:30pm

Friday: 9:30am - 5:30pm

Event Venue:

Hotel Krystal

José Martího 2/407

Prague 6

160 00

https://www.centrum-krystal.cz/en/

 

Note: Dr. Kinslow teaches in English. Professional translation into Czech language is included.

*Number of seats is limited. Register Now!

 

QE Basic

Learn to quickly and easily contact Eufeeling, the “secret” of the QE rapid healing process. We begin with Triangulation, an easy, instant and effortless healing method based on “Eufeeling.” From there we progress to individual QE, Remote QE, Emotional QE and Extended QE. You’ll practice healing with partners, and experience QE many times for yourself. Upon completion of this seminar, you’ll be able to apply QE to yourself, family, friends, pets and more.

QE Advanced

This seminar takes the incredible benefits of QE to the next level. Topics include Group/World Peace QE, Refined QE and Kids’ QE. You’ll learn how to overcome financial difficulties, how to have the perfect relationship and how to communicate from your heart. You’ll also learn about Spacing Walking, a way to experience pure awareness as you move about your day. And finally, we’ll explore how to integrate Quantum Entrainment at home for maximum results.

Eufeeling Intensive

Prepare yourself for the seminar of a lifetime. Learn how to quickly fulfill your desires while achieving a deep sense of inner peace and accomplishment. In this groundbreaking seminar you will be personally guided by Dr. Frank Kinslow, the discoverer and developer. You will enjoy a nurturing, inspiring, and tranquil atmosphere while learning to fulfill your deepest desire. Founded on the latest research, both scientific and esoteric, the Eufeeling Intensive Seminar will give you everything you need to bring fun, fulfillment, and success back into your life. You really will be astonished at how fast it works.

PRICE

(Repeaters get 50% OFF! Discount is not applicable on already greatly discounted 4 and 5 day packages)

LAST MINUTE registration until November 9

- Basic + Advanced: 450 EUR

- *Eufeeling: 250 EUR

- Basic + Advanced + Practical Healing: 800 EUR

- Basic + Advanced + Eufeeling + Practical Healing: 1000 EUR 

*Price includes either lunch or coffee breaks.

 

*Registration pre-requisites: 

To register for the Eufeeling Intensive seminar only, you must have previously completed the QE Basic & Advanced seminar or webinar. 

CERTIFICATE

Certificate of Completion

 

REGISTRATION

Email seminar organizer to register: tomas@quantumentrainment.com

You will then receive payment information.

After your payment - confirmation of your registration.

 

SEMINAR: 

Practical Healing

November 19-20, 2022

Prague, Czech Republic

Saturday: 9:30am - 5:30pm

Sunday: 9:30am - 5:30pm

Event Venue:

Hotel Krystal

José Martího 2/407

Prague 6

160 00

https://www.centrum-krystal.cz/en/

 

Note: Dr. Kinslow teaches in English. Professional translation into Czech language is included.

*Number of seats is limited. Register Now!

 

QE Practical Healing

 

Come learn, practice, and play at the QE Practical Healing Seminar. Quantum Entrainment® is one of the simplest and most successful systems for health and healing worldwide. In this workshop you will be shown how to apply QE to supercharge other healing techniques and therapies making them easy and effective. Whether you are a doctor or a dancer, a full-time mother or the CEO of a major corporation, these two days will show you how to heal with compassion, clarity, joy. You need no special training, equipment, or talent. You will enjoy hours of actual healing practice. Just minutes after arriving you will create a profound healing presence then learn both scientific and esoteric procedures to heal body, mind, and soul. 

 

In this seminar you will learn:

- Balancing your spine/decreasing joint pain/relaxing muscles

- Body points that relieve emotions

- Group healing

- How to make QE Restorative Water

- How to heal your environment

- Changing belief systems

- Healing two or more people at a time

You won’t want to miss this revolutionary seminar. If you have taken the QE Basic and Advanced Seminars or Webinars, and are looking for the healing event of a lifetime then reserve your place now!

PRICE 

(Repeaters get 50% OFF! Discount is not applicable on already greatly discounted 4 and 5 day packages)

LAST MINUTE registration until November 9

- *Practical Healing: 450 EUR

- Basic + Advanced + Practical Healing: 800 EUR

- Basic + Advanced + Eufeeling + Practical Healing: 1000 EUR

*Price includes either lunch or coffee breaks.

 

*Registration pre-requisites: 

To register for the QE Practical Healing seminar only, you must have previously completed the QE Basic & Advanced seminar or webinar. 

CERTIFICATE

Certificate of Completion.

 

REGISTRATION

Email seminar organizer to register: tomas@quantumentrainment.com

You will then receive payment information.

After your payment - confirmation of your registration.