PODZIM 2019

DR. FRANK KINSLOW (USA)

Mezinárodní semináře metody "Kvantové Unášení"

Quantum Entrainment® (QE)

LAST MINUTE REGISTRACE DO 25. ŘÍJNA, 2019

*FOR ENGLISH SCROLL DOWN

 

QE SEMINÁŘ:

základní a pokročilý

2.-3. listopadu 2019

sobota: od 10:00 - 18:00h + autogramiáda

neděle: od 9:30 - 17:30h

Místo konání

Konferenční Hotel Duo****

Teplická 492

Praha 9

190 00

http://www.hotelduo.cz/default-cs.html

 

Poznámka: Dr. Kinslow přednáší v angličtine. Profesionální konsekutivní tlumočení z angličtiny do češtiny zajištěno.

*Kapacita míst je omezena. 

 

Základní:

Naučte se snadno a rychle uvědomit si svůj Eufeeling, "tajemství" rychlého léčivého procesu QE (Kvantové Unášení). Začínáme Triangulací - snadnou, okamžitou a nenáročnou léčivou metodou, založenou na "Eufeelingu". Od ní budeme pokračovat k osobnímu QE, QE na dálku (Remote), emočnímu QE a rozšířenému QE. Léčení budete provádět s partnery a mnohokrát si QE vyzkoušíte sami na sebe. Po ukončení tohoto semináře budete schopni aplikovat QE na sebe, svou rodinu, přátele, i na vaše domácí mazlíčky.

 

Pokročilý:

Tento seminář navazuje na základní seminář, rozšiřuje vaše zkušenosti i vědomosti a výrazně umocnuje QE benefity. Témata zahrnují skupinové/světové QE, pokročilé QE a QE pro děti. Naučíte se, jak překonat finanční problémy, jak podpořit kvalitní vztahy a jak komunikovat ze svého srdce. Také se naučíte o tkz. Space Walkingu - Chůzi mezerou - způsobu prožívání čistého vědomí během denní aktivity. Na závěr zjistíte, jak začlenit Kvantové Unášení (Quantum Entrainment) do vašeho běžného života pro dosažení maximálních výsledků.

CENA:

Registrace do 25. října

základní: 5 500,- Kč / 215 EUR

*pokročilý: 5 500,- Kč / 215 EUR

základní + pokročilý: 9 900,- Kč / 385 EUR

základní + pokročilý + praktické léčení: 18 500,- Kč / 720 EUR

*Cena včetně občerstvení.

 

*Registrační podmínky: 

Pouze "pokročilý" seminář: nutné potvrzení o předchozím absolvování základního QE semináře ci webináře. 

Bonus: 

Získáte certifikát o absolvování semináře, který lze uplatnit v případě Certifikačního programu QE praktiků.

 

REGISTRACE

Přihlášky na email pořadatele akce p. Tomáše Marka: tomas@quantumentrainment.com

Info linka: +420 728 211 845

Obratem obdržíte platební informace.

Následně potvrzení o obdržení platby a Vaší přihlášky.

 

*Pro zajištění bezproblémového doručení emailů:
Přidejte si tomas@quantumentrainment.com do Vašich kontaktů!

QE SEMINÁŘ: praktické léčení

4.-5. listopadu 2019

pondělí: od 9:30 - 17:30h

úterý: od 9:30 - 17:30h

Místo konání

Konferenční Hotel Duo****

Teplická 492

Praha 9

190 00

http://www.hotelduo.cz/default-cs.html

 

Poznámka: Dr. Kinslow přednáší v angličtine. Profesionální konsekutivní tlumočení z angličtiny do češtiny zajištěno.

*Kapacita míst je omezena. 

 

Praktické léčení: 

Přijdte se naučit, procvičit a hrát si na Praktickém semináři Kvantového Unášení. Kvantové Unášení (Quantum Entrainment®) je světově jedním z nejjednodušších a nejúspěšnějších systému pro zdraví a léčení. Během semináře se dozvíte jak aplikovat QE – Kvantové Unášení na jiné léčitelské metody a terapie pro zlepšení jejich efektu. Ať už jste doktor či tanečnice, matka v domácnosti či ředitel mezinárodní společnosti, během těchto dvou dnů poznáte jak léčit se soucitem, jasností a radostí. Nepotřebujete žádné speciální vyučení, výbavu či talent. Užijete si hodiny skutečné léčitelské praxe. Již během několika minut začnete vytvářet hlubokou léčivou přítomnost, poté se naučíte jak vědecké tak ezoterické procedury k léčení těla, mysli a ducha.

 

Během semináře se dále naučíte:​

- Balancování páteře / léčení kloubové bolesti / uvolňování svalů

- Tělesné body, které zmírňují a vyrovnávají emoce

- Skupinové léčení

- Jak vytvořit QE Oživovací Vodu

- Jak léčit své prostředí

- Jak změnit omezující myšlení

- Jak léčit dva či více lidí najednou

Tento revoluční seminář nechcete promeškat. Pokud jste již absolvovali QE základní a pokročilý seminář a toužíte po životní léčivé akci, pak se přihlašte nyní.

CENA:

Registrace do 25. října

*praktické léčení: 10 900,- Kč / 425 EUR

základní + pokročilý + praktické léčení: 18 500,- Kč / 720 EUR

*Cena včetně občerstvení.

*Registrační podmínky: 

Nutné potvrzení o absolvování základního a pokročilého QE semináře ci webináře.  

 

Bonus: 

Získáte certifikát o absolvování semináře, který lze uplatnit v případě Certifikačního programu QE praktiků.

 

REGISTRACE

Přihlášky na email pořadatele akce p. Tomáše Marka: tomas@quantumentrainment.com

Info linka: +420 728 211 845

Obratem obdržíte platební informace.

Následně potvrzení o obdržení platby a Vaší přihlášky.

 

*Pro zajištění bezproblémového doručení emailů:
Přidejte si tomas@quantumentrainment.com do Vašich kontaktů!

DR. FRANK KINSLOW (USA)

International Seminars

of Personal Development & Quantum Healing

Quantum Entrainment® (QE)

LAST MINUTE REGISTRATION UNTIL OCTOBER 25TH

 

QE SEMINAR:

Basic & Advanced

November 2-3, 2019

Prague, Czech Republic

Saturday: 10am - 6pm + book signing

Sunday: 9:30am - 5:30pm

Event Venue:

Hotel Duo****

Teplická 492

Prague 9

190 00

http://www.hotelduo.cz/default-en.html

 

Note: Dr. Kinslow teaches in English. Professional translation into Czech language is included.

 

*Number of seats is limited. Register Now!

 

QE Basic

 

Learn to quickly and easily contact Eufeeling, the “secret” of the QE rapid healing process. We begin with Triangulation, an easy, instant and effortless healing method based on “Eufeeling.” From there we progress to individual QE, Remote QE, Emotional QE and Extended QE. You’ll practice healing with partners, and experience QE many times for yourself. Upon completion of this seminar, you’ll be able to apply QE to yourself, family, friends, pets and more.

QE Advanced

This seminar takes the incredible benefits of QE to the next level. Topics include Group/World Peace QE, Refined QE and Kids’ QE. You’ll learn how to overcome financial difficulties, how to have the perfect relationship and how to communicate from your heart. You’ll also learn about Spacing Walking, a way to experience pure awareness as you move about your day. And finally, we’ll explore how to integrate Quantum Entrainment at home for maximum results.

PRICE:

LAST MINUTE registration until October 25th

Basic: 215 EUR

*Advanced: 215 EUR

Basic + Advanced: 385 EUR

Basic + Advanced + Practical Healing: 720 EUR

*Price includes lunch or coffee breaks. 

 

*Registration pre-requisites: 

To register for the QE Advanced seminar only, you must have previously completed the QE Basic seminar or webinar. 

Bonus:

Certificate of Completion

 

REGISTRATION

Email event organizer to register: tomas@quantumentrainment.com

You will than receive payment information.

After your payment - confirmation of your registration. 

QE SEMINAR: 

Practical Healing

November 4-5, 2019

Prague, Czech Republic

Monday: 9:30am - 5:30pm

Tuesday: 9:30am - 5:30pm

Event Venue:

Hotel Duo****

Teplická 492

Prague 9

190 00

http://www.hotelduo.cz/default-en.html

 

Note: Dr. Kinslow teaches in English. Professional translation into Czech language is included.

 

*Number of seats is limited. Register Now!

 

QE Practical Healing

 

Come learn, practice, and play at the QE Practical Healing Seminar. Quantum Entrainment® is one of the simplest and most successful systems for health and healing worldwide. In this workshop you will be shown how to apply QE to supercharge other healing techniques and therapies making them easy and effective. Whether you are a doctor or a dancer, a full-time mother or the CEO of a major corporation, these two days will show you how to heal with compassion, clarity, joy. You need no special training, equipment, or talent. You will enjoy hours of actual healing practice. Just minutes after arriving you will create a profound healing presence then learn both scientific and esoteric procedures to heal body, mind, and soul. 

 

In this seminar you will learn:

- Balancing your spine/decreasing joint pain/relaxing muscles

- Body points that relieve emotions

- Group healing

- How to make QE Restorative Water

- How to heal your environment

- Changing belief systems

- Healing two or more people at a time

You won’t want to miss this revolutionary seminar. If you have taken the QE Basic and Advanced Seminars or Webinars, and are looking for the healing event of a lifetime then reserve your place now!

PRICE: 

LAST MINUTE registration until October 25th

*Practical Healing: 425 EUR

Basic + Advanced + Practical Healing: 720 EUR

*Price includes lunch or coffee breaks. 

 

*Registration pre-requisites: 

To register for the QE Practical Healing seminar only, you must have previously completed the QE Basic & Advanced seminar or webinar. 

Bonus:

Certificate of Completion.

 

REGISTRATION

Email event organizer to register: tomas@quantumentrainment.com

You will than receive payment information.

After your payment - confirmation of your registration. 

 

Upozornění: Kvantové Unášení vyskytující se v produktech Dr. Franka Kinslowa; v knihách, nahrávkách, seminářích atd. je doslovný překlad anglického výrazu "Quantum Entrainment". Quantum Entrainment®, QE®, QE Intention®, EU Feeling®, EU Stillness® a Kinslow® jsou registrované obchodní názvy. Používání originální anglické verze stejně jako českého překladu není povolneno bez písemného souhlasu Franka Kinslowa.

Jediní lidé oprávněni zprostředkovávat QE® profesionálním způsobem, kteří tedy používají registrované obchodní názvy jsou certifikovaní Quantum Entrainment® Praktici, Quantum Entrainment® Facilitátoři a Frank Kinslow. Nicméně, mezinárodně, Frank Kinslow je výhradně jedinou osobou, která smí Quantum Entrainment učit. Z tohoto důvodu, kdokoliv, kdo učí Quantum Entrainment® přímo porušuje mezinárodní autorská práva.

 

 

Kinslow Systém™ je obchodní název Lucid Sea, Inc. © 2013 Lucid Sea, Inc. Všechna práva vyhrazena.

 

© James Consulting