top of page

12/2023

Mezinárodní semináře Dr. Franka Kinslowa

pro zdravý a spokojený život

Metoda Kvantové unášení (Quantum Entrainment) a umění Eustillness

LAST MINUTE REGISTRACE DO 23. LISTOPADU

POZOR AKCE: 50% SLEVA NA OPAKOVÁNÍ

*FOR ENGLISH SCROLL DOWN

 

SEMINÁŘ:

základní, pokročilý a Eufeeling intenzivní

1.-3. prosince 2023

pátek: od 10:00 - 18:00h + autogramiáda

sobota: od 9:30 - 17:30h

neděle: od 9:30 - 17:30h

Místo konání

Konferenční Hotel Krystal

José Martího 2/407

Praha 6

160 00

https://www.centrum-krystal.cz/cs/

 

Poznámka: Dr. Kinslow přednáší v angličtine. Profesionální konsekutivní tlumočení z angličtiny do češtiny zajištěno. Kapacita míst je omezena!

 

Základní:

Naučte se snadno a rychle uvědomit si svůj Eufeeling, "tajemství" metody Kvantové unášení (KU). Začínáme Triangulací - snadnou, okamžitou a nenáročnou léčivou technikou, založenou na "Eufeelingu". Od ní budeme pokračovat k osobnímu KU, KU na dálku (Remote), emočnímu KU a rozšířenému KU. Léčení budete provádět s partnery a mnohokrát si KU vyzkoušíte sami na sebe. Po ukončení tohoto semináře budete schopni aplikovat KU na sebe, svou rodinu, přátele, i na vaše domácí mazlíčky.

 

Pokročilý:

Tento seminář navazuje na základní seminář, rozšiřuje vaše zkušenosti i vědomosti a výrazně umocnuje benefity KU. Témata zahrnují skupinové/světové KU, pokročilé KU a KU pro děti. Naučíte se, jak překonat finanční problémy, jak podpořit kvalitní vztahy a jak komunikovat ze svého srdce. Také se naučíte o tkz. Space Walkingu - Chůzi mezerou - způsobu prožívání čistého vědomí během denní aktivity. Na závěr zjistíte, jak zapojit Kvantové unášení (Quantum Entrainment) do vašeho běžného života pro dosažení maximálních výsledků.

Eufeeling intenzivní:

Během tohoto semináře vás Dr. Kinslow naučí jak dále rozšiřovat své vědomí Eufeelingu, takže budete moci prožít ještě hlubší klid a štěstí, a dosáhnout bohatšího, plnějšího a zajímavějšího života. Seznámíte se s QE vědomím, základem vnitřního míru a vnějšího úspěchu. A naučíte se prožívat čistý Eufeeling - nejtišší a nejsilnější stav mysli - který vám naopak umožní provést QE záměr. Naučíte se efektivně používat QE záměr v různých oblastech svého života, včetně emočního managementu, řešení problémů, finančních obav a chronických nemocí a zjistíte, jak můžete pomáhat druhým při prožívání stejných nebo jiných problémů.

CENÍK

(akce: sleva na opakování 50%)

Registrace LAST MINUTE do 23. listopadu

- základní + pokročilý: 11 850,- Kč / 500 EUR

- základní + pokročilý + Eufeeling: 16 600,- Kč / 700 EUR

- Eufeeling + EuStillness: 17 800 ,- Kč / 750 EUR

- základní + pokročilý + Eufeeling + EuStillness: 26 100,- Kč / 1100 EUR
*Cena je včetně občerstvení.

 

*Registrační podmínky: 

Pouze seminář "umění EuStillness": Nutné potvrzení o absolvování základního, pokročilého a Eufeeling semináře ci webináře.

CERTIFIKÁT 

Získáte certifikát o absolvování semináře. (Certifikát lze uplatnit v případě budouciho konání Certifikačního programu praktiků Kvantového unášení.)

 

REGISTRACE

Přihlášky na email: kinslow.registrace@seznam.cz

Obratem obdržíte platební informace.

Následně potvrzení o obdržení platby a Vaší přihlášky.

Info linka (p. Janda): +420 728 211 845

 

*Pro zajištění bezproblémového doručení emailů:
Přidejte si kinslow.registrace@seznam.cz do Vašich kontaktů!

SEMINÁŘ:

umění Eustillness

4.-5. prosince 2023

pondělí: od 9:30 - 17:30h

úterý: od 9:30 - 17:30h

Místo konání

Konferenční Hotel Krystal

José Martího 2/407

Praha 6

160 00

https://www.centrum-krystal.cz/cs/

 

Poznámka: Dr. Kinslow přednáší v angličtine. Profesionální konsekutivní tlumočení z angličtiny do češtiny zajištěno. Kapacita míst je omezena! 

 

UMĚNÍ EUSTILLNES 

Když znáte umění Eustillness, znáte tajemství života. Eustillness je základem zdraví, štěstí a úspěchu. Je to zapomenutá stránka života, jakmile se na ni rozpomenete už s vámi zůstane.

 

Seminář Umění Eustillness je prvním samostatným seminářem, který nabízí ucelený a jednoduchý systém, jak povznést svůj život nad pomíjivosti, které trápí většinu z nás na planetě Zemi. Naučíte se vykročit ze svých obtíží na cestu osvícení.

 

Naučíte se:

- proč je tak těžké udržet si štěstí a jak snížit nebo odstranit utrpení ve svém životě

- jak může mít pozitivní myšlení negativní účinky

- tři zásadní fáze růstu a transformace

- co je to univerzální láska a jak vytvořit dokonalý vztah

- hlavní příčinu obtíží, kterým čelíte, a konkrétní techniky EuStillness, které vám pomohou tyto obtíže překonat

 

Tento osvědčený systém je stejně jako QE jednoduchý, vědecký a okamžitě účinný. Celkem vás naučím osm technik Eustillness včetně toho, jak vnímat celistvost v rozmanitosti vytvářející vnitřní i vnější stabilitu, jak najít univerzální lásku a využít ji k léčení našich zranění, jak činit důležitá rozhodnutí z Eustillness mysli, také hluboce účinný meditační systém a čtyř vteřinovou minimeditaci prováděnou během dne, která rozbíjí negativní vzorce a resetuje vaši náladu.

 

EuStillness je nejjemnější a nejharmonizovanější vnímání, jaké my lidé můžeme mít. Je zdrojem Eufeelingu. Technika EuStillness klade důraz na duchovní stránku kvantového unášení QE. Když si uvědomíte EuStillness, vaše mysl se oživí, vaše tělo se uvolní, ale bude nachystané. Váš život se stane živějším, plnějším a zábavnějším.

 

Seminář Umění EuStilness je stručně řečeno jedoucí čtyřproudou dálnicí k osvícení.

CENÍK

(akce: sleva na opakování 50%)

Registrace LAST MINUTE do 23. listopadu

- EuStillness: 13 000,- Kč / 550 EUR

- Eufeeling + EuStillness: 17 800 ,- Kč / 750 EUR

- základní + pokročilý + Eufeeling + EuStillness: 26 100,- Kč / 1100 EUR
*Cena je včetně občerstvení

 

*Registrační podmínky: 

Pouze seminář "umění EuStillness": Nutné potvrzení o absolvování základního, pokročilého a Eufeeling semináře ci webináře.  

 

CERTIFIKÁT 

Získáte certifikát o absolvování semináře. (Certifikát lze uplatnit v případě budouciho konání Certifikačního programu praktiků Kvantového unášení.)

 

REGISTRACE

Přihlášky na email: kinslow.registrace@seznam.cz

Obratem obdržíte platební informace.

Následně potvrzení o obdržení platby a Vaší přihlášky.

Info linka (p. Janda): +420 728 211 845

 

*Pro zajištění bezproblémového doručení emailů:
Přidejte si kinslow.registrace@seznam.cz do Vašich kontaktů!

Dr. Frank Kinslow (USA)

International seminars of personal development

Quantum Entrainment® (QE) and Art of Eustillness

 

LAST MINUTE REGISTRATION UNTIL NOVEMBER 23

NOTE SPECIAL: REPEATERS GET 50% OFF

 

SEMINAR:

QE Basic, Advanced, & Eufeeling Intensive

December 1-3, 2023

Prague, Czech Republic

Friday: 10am - 6pm + book signing

Saturday: 9:30am - 5:30pm

Sunday: 9:30am - 5:30pm

Event Venue:

Hotel Krystal

José Martího 2/407

Prague 6

160 00

https://www.centrum-krystal.cz/en/

 

Note: Dr. Kinslow teaches in English. Professional translation into Czech language is included.

*Number of seats is limited. Register Now!

 

QE Basic

Learn to quickly and easily contact Eufeeling, the “secret” of the QE rapid healing process. We begin with Triangulation, an easy, instant and effortless healing method based on “Eufeeling.” From there we progress to individual QE, Remote QE, Emotional QE and Extended QE. You’ll practice healing with partners, and experience QE many times for yourself. Upon completion of this seminar, you’ll be able to apply QE to yourself, family, friends, pets and more.

QE Advanced

This seminar takes the incredible benefits of QE to the next level. Topics include Group/World Peace QE, Refined QE and Kids’ QE. You’ll learn how to overcome financial difficulties, how to have the perfect relationship and how to communicate from your heart. You’ll also learn about Spacing Walking, a way to experience pure awareness as you move about your day. And finally, we’ll explore how to integrate Quantum Entrainment at home for maximum results.

Eufeeling Intensive

Prepare yourself for the seminar of a lifetime. Learn how to quickly fulfill your desires while achieving a deep sense of inner peace and accomplishment. In this groundbreaking seminar you will be personally guided by Dr. Frank Kinslow, the discoverer and developer. You will enjoy a nurturing, inspiring, and tranquil atmosphere while learning to fulfill your deepest desire. Founded on the latest research, both scientific and esoteric, the Eufeeling Intensive Seminar will give you everything you need to bring fun, fulfillment, and success back into your life. You really will be astonished at how fast it works.

PRICE

(Special: Repeaters get 50% OFF)

LAST MINUTE registration until November 23

- Basic + Advanced: 500 EUR

- Basic + Advanced + Eufeeling: 700 EUR

- Eufeeling + EuStillness: 750 EUR

- Basic + Advanced + Eufeeling + EuStillness: 1100 EUR

*Price includes either lunch or coffee breaks.

 

*Registration pre-requisites: 

To register for the Art of EuStillness seminar only, you must have previously completed the QE Basic, Advanced & Eufeeling seminar or webinar.

CERTIFICATE

Certificate of Completion

 

REGISTRATION

Email to register: kinslow.registrace@seznam.cz

You will then receive payment information.

After your payment - confirmation of your registration.

 

SEMINAR: 

Art of Eustillness

December 4-5, 2023

Prague, Czech Republic

Monday: 9:30am - 5:30pm

Tuesday: 9:30am - 5:30pm

Event Venue:

Hotel Krystal

José Martího 2/407

Prague 6

160 00

https://www.centrum-krystal.cz/en/

 

Note: Dr. Kinslow teaches in English. Professional translation into Czech language is included.

*Number of seats is limited. Register Now!

 

Art of EuStillness

 

When you know the art of Eustillness you know the secret of life. Eustillness is the foundation for health, happiness, and success. It is the forgotten side of life and once remembered will remain.

 

The Art of Eustillness Seminar is the first single seminar to offer a complete and simple system to elevate your life beyond the frailties that plague most of us here on planet Earth. You will learn to step out of your difficulties and onto the path of enlightenment.

 

You will learn:

- why happiness is so hard to hold onto and how to reduce or eliminate the suffering in your life

- how positive thinking can have negative effects

- the three vital phases of growth and transformation

- what is universal love and how to create a perfect relationship

- the central cause of the difficulties you are facing and the specific EuStillness techniques that will help you overcome those difficulties

This proven system, like QE, is simple, scientific, and immediately effective. In all, I will teach eight Eustillness techniques including how to perceive wholeness in diversity creating inner and outer stability, how to find universal love and use it to heal our wounds, how to make important decisions from a Eustill mind, a profoundly powerful meditation system, and a four second Mini-Meditation done throughout the day that breaks negative patterns and resets your mood.

 

EuStillness is the most subtle and harmonizing perception we humans can have. It is the source of Eufeeling. The EuStillness Technique emphasizes the spiritual side of Quantum Entrainment. When you become aware of EuStillness your mind is enlivened, your body becomes relaxed but ready, and your life becomes more vibrant, fulfilling, and fun.

 

The Art of Eustillness seminar, in summary, is a four lane, open highway to enlightenment.

PRICE 

(Special: Repeaters get 50% OFF)

LAST MINUTE registration until November 23

- EuStillness: 550 EUR

- Eufeeling + EuStillness: 750 EUR

- Basic + Advanced + Eufeeling + EuStillness: 1100 EUR

*Price includes either lunch or coffee breaks.

 

*Registration pre-requisites: 

To register for the Art of EuStillness seminar only, you must have previously completed the QE Basic, Advanced & Eufeeling seminar or webinar. 

CERTIFICATE

Certificate of Completion.

 

REGISTRATION

Email to register: kinslow.registrace@seznam.cz

You will then receive payment information.

After your payment - confirmation of your registration. 

bottom of page