QE Fórum

Pojď a objevuj s námi!


Možná jste již slyšeli o QE fórumu a možná ještě ne. Možná jste fórum již navštívili a trochu jste si ho prohlédli, ale využili jste výhod mnoha zde poskytovaných možností? Vložili jste své dotazy nebo si přečetli, na co se ptali druzí? Prozkoumali jste mezinárodní sekce? Vyžádali jste si léčení? Mluvili jste s certifikovaným praktikem nebo konzultantem? Ne? Dobře, pak máte příležitost to udělat!

Výhrada QE Fóra

Poznámka: QE fórum je určeno pro setkávání s podobně zaměřenými jedinci za účelem vzájemné podpory a sdílení principů a praktik QE.
 

Komentáře a návrhy od účastníků QE fóra, ačkoli jsou zcela upřímné, nemusejí nutně představovat učení Dr. Kinslowa a mohou obsahovat nepřesnosti. Jediné skutečné učení Dr. Kinslowa pochází od Dr. Kinslowa samotného.  

 

 

.

 

Upozornění: Kvantové unášení (KU) vyskytující se v produktech a službách Dr. Franka Kinslowa; v knihách, nahrávkách, seminářích atd. je doslovný překlad anglického názvu "Quantum Entrainment". Quantum Entrainment®, QE®, QE Intention®, EU Feeling®, EU Stillness® a Kinslow® jsou registrované obchodní názvy. Používání originální anglické verze nebo jako českého překladu není povoleno bez písemného souhlasu Franka Kinslowa.

Pouze lidé oprávněni zprostředkovávat QE® profesionálním způsobem, kteří smí používat registrované obchodní názvy, jsou certifikovaní Quantum Entrainment® Praktici, Quantum Entrainment® Facilitátoři a Dr. Frank Kinslow. Mezinárodně, Frank Kinslow je výhradně jedinou osobou, která smí metodu Kvantové unášení - Quantum Entrainment učit v v rámci seminářů/kurzů/školení. Z toho vyplývá, že kdokoliv co učí Kvantové unášení - Quantum Entrainment® porušuje mezinárodní autorská práva což může mít právní následky.

 

 

Kinslow Systém™ je obchodní název Lucid Sea, Inc. © 2013 Lucid Sea, Inc. Všechna práva vyhrazena.

 

© James Consulting