top of page

Objev QE

Nejčastěji kladené otázky o QE

Otázka: Co přesně je Kinslow System™?
Odpověď: Kinslow System je vzrušující nový přístup k bohatému životu, který může používat kdokoli. Srdcem Kinslow Systému je Quantum Entrainment. Je to zcela přirozená technika, která produkuje okamžité léčení a harmonii těla, mysli a ducha. Je to kompletní systém s ověřenými výsledky, který můžete použít pro zvýšení sebedůvěry, kreativity, bohatství a štěstí. Skutečně neuvěřitelné na Kinslow Systému je, že ho také můžete používat pro léčení životů druhých.
 

Otázka: Jak pro mě může být Kinslow™ System výhodný?
Odpověď: Vzhledem k tomu, že Kinslow System pracuje hluboko ve vaší mysli na nejjemnější úrovni fungování, kde se nachází mír a harmonie, má pokojný a harmonizující vliv na všechno, co děláte. Začíná organizováním vašich myšlenek, dodáváním síly a účelu k jejich vyjádření. Tato zvýšená energie a řád pak proudí ven k napravení a léčení vašeho těla. Odtud dodává vitalitu, moudrost a klid do každého aspektu vašeho života, práce, a vztahů rodiny a lásky, odpočinku a vzdělávání a dokonce vašeho hledání více spirituálního vhledu. Výsledky se dostaví rychle.
 

Otázka: Co je zahrnuto do učení Kinslow Systému™?
Odpověď: Velmi jsme vám usnadnili naučení se jak získat hojnost a zdraví prostřednictvím Kinslow Systému. Prvním krokem je naučit se Quantum Entrainment, který snadno funguje od nejhlubší, nejuspořádanější úrovně vaší mysli. Ukáže vám, že je velmi jednoduchý a přirozený, takže se ho dokážete naučit pouhým přečtením si jedné z QE knih nebo posloucháním jednoho z našich CD/DVD nebo, což je ze všeho nejzábavnější, připojením se k našemu QE workshopu. V tomto okamžiku je Dr. Kinslow jediným učitelem na workshopech, avšak workshopy jsou nabízeny v mnoha zemích.
 

Otázka: Jak je Kinslow System™ postavený?
Odpověď: Kinslow Systém je výsledkem jedinečného spojení západních a východních léčebných technik s principy kvantové fyziky a relativity. Skutečně se zrodil ze 40 let frustrací s pokusy o jeho správné sestavení. Jeho myšlenkou je "Život by neměl být tak těžký". Pak v záblesku vhledu jsem ve věku 61 let zjistil, že můj nejproduktivnější čas byl vždy bez námahy, snadný a volně proudící. Spolu s tímto vhledem přišly pokyny pro život bez námahy v hektickém světě. To je to, co nazýváme Kinslow Systém.
 

Otázka: Jaký je rozdíl mezi Kinslow Systémem™ a jinými podobnými technikami?
Odpověď: Nejdříve si musíme uvědomit, že Kinslow Systém je více než pouhá léčebná technika pro emocionální nebo fyzické problémy. Na Kinslow Systém můžete pohlížet jako na výhradní léčebnou soustavu pro tělo, mysl, ducha i pro partnerské vztahy, práci, vzdělávání, odpočinek a léčení druhých, včetně vašich dětí, přátel a dokonce i domácích mazlíčků. Použití přímého léčení v Kinslow Systému se nazývá Quantum Entrainment. Tento postup má mezi léčebnými technikami výhradní postavení. Kromě tradičních léčitelských metod zde rovněž dochází k přenosu energie vytvářené léčitelem nebo jeho prostřednictvím. Iniciátor QE léčitelské seance pouze zahájí proces a pak pozoruje, jak léčení probíhá snadno a bezpečně s bezprostředními výsledky.

Otázka: Jaký je nejlepší způsob vysvětlení Kinslow Systému™ ostatním, zvláště případným skeptikům?
Odpověď: Nejlepší způsob jak vysvětlit Kinslow Systém ostatním je na základě odpočinku. Odpočinek je univerzální léčebná metoda. Čím je odpočinek hlubší, tím hlubší je léčení. Pokud praktikujete Quantum Entrainment, prožíváte nejhlubší možný odpočinek, ještě hlubší než hluboký spánek. Tento velmi hluboký odpočinek vede k velmi hlubokému léčení v průběhu sekund až minut. Nevyžaduje žádný speciální talent nebo zkušenost, neboť tento druh léčení je přirozený pro každého, kdo ho jednou prožije.
 

Otázka: Jaké jsou rozdíly mezi QE technikami, jako je QE Triangulace a QE Záměr a jejich aplikacemi, jako je Dálkový QE a QE pro finance?
Odpověď: Aby naše znalosti byly kompletní, potřebujeme oboje a také pochopení a zkušenost s tím, co chceme vědět. Pochopení a zkušenosti staví jedno na druhém. Při stavbě pevné zdi potřebujete jak cihly, tak i maltu. Maltou Kinslow Systému jsou základní techniky Eufeeling, Quantum Entrainment, QE Vědomí a QE Záměr. Cihlami jsou QE Principy jasného života, který směřuje, podporuje a vede vás k větší svobodě, energii a moudrosti ve vašem životě.
 

Otázka: Klíčovou součásti Kinslow Systému™ je něco, co jste nazval "Eufeeling". Co to je?
Odpověď: Eufeeling je ve vašem životě velmi specifický. Většinu času si ho nemusíte uvědomovat, neboť jste zaměstnáni problémy a strastmi denního života. Ale on zde stále je a čeká, až si ho všimnete. Quantum Entrainment je proces všímání se svého Eufeelingu. Eufeeling není filosofie, ale přímý zážitek radosti, klidu a lásky, kterou jste. Když si začnete uvědomovat přítomnost Eufeelingu, zobrazí se navenek a bude podporovat a vést váš život v každém ohledu.
 

Otázka: Existují nějaké oblasti mého života, ve kterých bych rozhodně NEMĚL používat principy Kinslow Systému™?
Odpověď: Rozhodně ne. Kinslow Systém se skutečně přizpůsobuje vašim přáním a potřebám. Je to proto, že techniky Kinslow Systému jsou skutečně pro vás cestou pro jasnější uvědomění si, co se děje na hlubších, klidnějších úrovních vaší mysli. Dovolte mi vám připomenout, že již máte něco, co potřebujete pro překonání svých problémů a zažití větší kreativity, energie, štěstí a zdraví. Vaše zkušenost vyjadřuje disharmonii když ztrácíte kontakt se svou vnitřní harmonií. Kinslow Systém je váš personalizovaný proces pro dosažení vnitřního klidu a vnější prosperity.

bottom of page